Estónsko Estónsko

  • Cestovné doklady

    Platný cestovný pas alebo preukaz totožnosti - občiansky preukaz (platia OP kartičkového typu vydávané od r. 1993). Estónsko uznává tiež zápisy detí bez zvláštneho dokladu v pasoch rodičov, ktoré doposiaľ neuznávalo.

  • Víza

    Bezvízový pobyt