Estónsko Estónsko

  • Flóra

    Väčšina lesov v Estónsku je zmiešaných a dohromady ich tvorí až 90 druhov stromov a krov. Tieto lesy pritom tvoria skoro polovicu územia krajiny. V najväčšom počte tu rastú brezy, borovice, jedle a osiky; stretnúť sa môžeme ale aj s dubmi, javormi, brestmi alebo jaseňmi. Veľká časť Estónska je taktiež tvorená lúkami, močiarmi a mokraďami, na ktorých dohromady žije asi jedna štvrtina z celkom 1 500 druhov rastlín vyskytujúcich sa na estónskom území.