Cestovné poistenie AXA ASSISTANCE

AXA ASSISTANCE

Ponúkame vám istotu, že sa o vás postaráme na vašej dovolenke. Cestovné poistenie môže zamedziť zbytočným výdavkom a pomôcť pri nečakaných komplikáciách na cestách.

Hlavné výhody cestovného poistenia AXA ASSISTANCE

 • zvýhodnená sadzba poistného pre deti do 14,99 rokov
 • unikátne komplexné poistenie s najvyšším krytím liečených nákladov
 • celosvetová sieť zmluvných zdravotníckych zariadení
 • asistenčná služba k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • jednoduché uzatvorenie za niekoľko minút
 • automaticky poistené riziká spojené s rekreačným prevádzkovaním bežných športov
 • pripoistenie rizikových športových aktivít (napr. alpinizmus, horolezectvo, jachting, rafting, potápanie)

Cestovné poistenie AXA ASSISTANCE obsahuje

 • poistenie liečebných výdavkov
 • úrazové poistenie
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie batožiny
 • poistenie predčasného návratu
 • poistenie asistenčných služieb
 • poistenie omeškania batožiny
 • poistenie omeškania letu
 • poistenie nevyužitej dovolenky
 • poistenie právnej asistencie
 • poistenie domácich asistenčných služieb
 • poistenie storna cesty

Pripoistenie

 • rizikové športy

Formulár k oznámeniu škodovej udalosti

Odpovede na časté otázky

  • Čo býva častou chybou pri uzatváraní cestovného poistenia? Na čo by mali ľudia dbať? Je to napríklad výška plnenia?
   Najväčšou chybou pri uzatvorení poistenia je neoboznámiť zástupcu poisťovne pravdivo s tým, aké činnosti budeme v rámci cesty prevádzkovať. V prípade, že budeme prevádzkovať rizikový šport a poistenie bude uzatvorené iba na turistiku a dôjde k úrazu, má poisťovňa právo nevyplatiť poistné plnenie alebo ho znížiť.

  • Prečo je dobré mať na dovolenke uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu?
   Poistenie zodpovednosti je zahrnuté v cestovnom poistení AXA ASSISTANCE automaticky. Poistenie pomôže vždy, keď niekde spôsobíme škodu na zdraví – tie bývajú veľmi drahé, pretože sa z nich platia náklady na liečenie poškodeného alebo na veci – čo sú napríklad škody na vybavení ubytovacieho zariadenia.

  • Čo zahŕňa poistenie batožiny? Poistenie cestovnej batožiny je obsiahnuté v cestovnom poistení. Ale pozor, nezahŕňa napríklad škody na batožine zverenej prepravcovi alebo odcudzenie veci strhnutím z ramena.

  • Ako vyzerá situácia pri poistení rizikových športov? Čo medzi ne napríklad spadá bez toho, aby to muselo ľuďom napadnúť?
   Spoločne s rozširujúcim sa okruhom rôznych rekreačných činností a takisto s rastúcou ponukou zaistenia týchto činností rastie aj záujem o poistenie týchto činností. Preto je dôležité pri uzatvorení poistenia povedať, čo budeme prevádzkovať počas cesty. Nemusí nám napadnúť, že rizikovými činnosťami sú napr. jazda na vodnom banáne, športový lov, minikáry, motokáry, rekreačné potápanie s použitím dýchacích prístrojov, safari a ďalšie.

  • Domnievate sa, že ľudia sa príliš spoliehajú na Európsky preukaz zdravotného poistenia? Kedy sa to nemusí vyplatiť?
   Našťastie rastie počet ľudí, ktorí sa nespoliehajú na Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC), ale chcú byť čo najlepšie poistení. EHIC sa rozhodne nemusí vyplatiť najmä v prípadoch, keď je nutná repatriácia pacienta – tieto prípady EHICom kryté nie sú. Ďalej nie sú kryté rôzne spoluúčasti stanovené zákonom pre obyvateľov danej krajiny, nehovoriac o tom, že ak neovládame jazyk danej krajiny, bude pre nás riešenie našej situácie omnoho komplikovanejšie bez zásahu asistenčnej služby, ktorá by nám v prípade uzatvoreného komerčného poistenia mohla poskytnúť účinnú pomoc. Problémom takisto môže byť aj napr. úraz na horách, kde nie sú zdravotnícke zariadenia financované štátom a postihnutý sa musí obrátiť na súkromné zariadenie, kde EHIC neplatí.

   • Aké bývajú najčastejšie ošetrenia či zdravotné problémy v zahraničí (napríklad v Chorvátsku) počas leta?
    Čo sa týka banalít, najčastejšími letnými problémami sú črevné ťažkosti, spáleniny od slnka, bodnutia hmyzom alebo šliapnutia na morského ježka. Bohužiaľ sa aj v letnej sezóne stretávame stále častejšie s ťažkými úrazmi napr. pri autonehodách.

   • Koľko by stálo ošetrenie napr. zlomenej nohy či žalúdočnej infekcie bez poistenia a s ním?
    Záleží od závažnosti zdravotného problému. Žalúdočné infekcie okolo 120 eur v oblasti Stredomoria, zlomenina nohy podľa závažnosti a miesta pobytu od 800 eur, ale nie sú výnimkou prípady nákladov okolo 4 000 eur. V prípade nutnosti repatriácie klienta sa náklady zvyšujú o ďalšie tisíce eur.

   • Ak má klient cestovné poistenie, bude ošetrený v súkromnom zariadení, alebo v štátnej nemocnici?
    Ak má klient iba Európsky zdravotný preukaz, bude ošetrený iba v štátnom zdravotníckom zariadení. Cestovné poistenie je akceptované aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach. Najlepšie je kontaktovať asistenčnú službu, ktorá v prípade potreby zdravotníckemu zariadeniu poskytne garanciu platby.

   • Akú minimálnu hotovosť by mal mať pri sebe klient v prípade úrazu?
    Odporúčame vždy kontaktovať asistenčnú službu, ktorá sa vždy snaží nájsť pre klienta najjednoduchšie riešenie bez nutnosti platby na mieste v hotovosti.

Asistenčná služba AXA ASSISTANCE

Skupina AXA ASSISTANCE má pobočky vo viac než 30 krajinách sveta, pracuje pre ňu 6-tisíc zamestnancov, vybaví ročne viac ako 9 miliónov asistenčných prípadov. Pri poskytovaní služieb sa zameriava najmä na operatívnosť, jednoduchosť a komfort klienta. Klient AXA ASSISTANCE dostáva poistné plnenie spravidla vo forme služieb pri zavolaní na asistenčnú linku. Pracovníci asistenčnej služby sú k dispozícii 24 hod. denne. Dôraz sa kladie na efektivitu riešenia aj na individuálny a ústretový prístup ku každému zákazníkovi.

Vďaka medzinárodnej sieti pobočiek a operačných stredísk ponúka AXA ASSISTANCE pomoc v akomkoľvek mieste na svete.

Centrála asistenčných služieb

Kontaktné telefónne číslo: +421 220 664 223

Asistenčné služby

   • operátori vám pomôžu 24 hodín denne, 7 dní v týždni
   • garancia a zaistenie úhrady nákladov na liečebné výdavky v zahraničí
   • odborné poradenstvo, ako postupovať pri úraze alebo ochorení a na ktoré zdravotnícke zariadenie sa obrátiť
   • zabezpečenie hospitalizácie
   • kontrola priebehu liečby, konzultácie s ošetrujúcimi lekármi, tlmočenie požiadaviek
   • tlmočenie v prípade potreby
   • telefonický kontakt počas celej hospitalizácie
   • zaistenie potrebných liekov a iného zdravotníckeho materiálu
   • sprostredkovanie informácií pre vašich najbližších
   • v prípade potreby zabezpečenie transportu do SR

Všeobecné poistné podmienky

Informačný dokument o poistnom produkte: Cestovné poistenie

AXA ASSISTANCE
Hvězdova 1689/2a
140 62 PRAHA 4
Česká republika

Prehľad poistného plnenia

PLN Poistenie liečebných nákladov – celkový limit 20 000 000 €
- ambulantné ošetrenie reálne náklady do celkového limitu PLN
- hospitalizácia reálne náklady do clekového limitu PLN
- repatriácia a transporty reálne náklady do clekového limitu PLN
- akútne ošetrenie zubov 500 €
- doprava sprevádzajúcej osoby reálne náklady do clekového limitu PLN
- ubytovanie sprevádzajúcej osoby 150 €/noc; max. 10 nocí
- doprava príbuzného na návštevu reálne náklady
- ubytovanie príbuzného na návštevu 150 €/noc; max. 10 nocí
- poistenie liečebných nákladov súvisiacich s terorizmom 120 000 €
- repatriácia súvisiaca s terorizmom 110 000 €
ÚP Smrť následkom úrazu 8 000 €
Trvalé následky úrazu 16 000 €
ZOD Poistenie zodpovednosti za škodu limit na jednu poistnú udalosť limit na všetky poistné udalosti
Zodpovednosť za škodu zdravie 120 000 € 600 000 €
Zodpovednosť za škodu – majetok 60 000 € 320 000 €
Zodpovednosť za následné škody 4 000 € 20 000 €
Spoluúčasť 200 €/poistná udalosť 200 €/poistná udalosť
BAT Poistenie batožiny – celkový limit 800 €
Poistenie batožiny – limit na vec 400 €
Poistenie cenností – celkový limit 400 €
Poistenie cenností – limit na vec 200 €
Poistenie škôd na batožine spôsobených vlámaním do vozidla – celkový limit 400 €
Poistenie škôd na batožine spôsobených vlámaním do vozidla – limit na vec 200 €
POB Poistenie omeškania batožiny 8 € za každú hodinu; max. 200 €
POL Poistenie oneskorenia letu 8 € za každú hodinu; max. 200 €
PPN Poistenie predčasného návratu reálne náklady
PND Poistenie nevyužitej dovolenky 28 € za každý deň; max. 200 €
PPA Poistenie právnej asistencie 800 €
Zloženie kaucie 8 000 €
PDAS Poistenie domácich asistenčných služieb – celkový limit 400 €
- príjazd technickej služby na miesto havárie reálne náklad do celkového limitu PDAS
- práce na odstránenie príčiny havárie reálne náklad do celkového limitu PDAS
PAS Turistické informácie áno
Lekárske informácie áno
Telefonická pomoc v núdzi áno
Tlmočenie a preklady áno
Strata dokladov 160 €
PSZ Poistenie storna zájazdu – celkový limit limit je uvedený v potvrdení o uzavretí cestovného poistenia
Spoluúčasť pre príčiny storna zájazdu 20%

PRIPOISTENIE

Rizikové športy limit poistného plnenia
Rozšírenie rozsahu krytia pre PLN + ZOD do limitu PLN alebo ZOD

PS PSZ Pripoistenie spoluúčasti na poistenie storna zájazdu limit poistného plnenia
Limit poistného plnenia do výšky aplikovanej spoluúčast (20 %)