Fakturačné údaje

Tento server prevádzkuje cestovná agentúra Invia.sk, s.r.o.

Invia.sk, s.r.o.
Dunajská 4
811 08 Bratislava

e-mail: info@invia.sk

IČ 35884797
IČ DPH SK2021833781

Zapísaná v OR na Mestskom súde Bratislava III, oddiel Sro, Vložka č.:31615/B

Prehľad bankových účtov

Názov banky IBAN SWIFT
Tatra banka, a.s. SK75 1100 0000 0026 2884 5139 TATRSKBX
Československá obchodní banka, a.s. SK73 7500 0000 0040 0146 3005 CEKOSKBX
Československá obchodní banka, a.s. CZ62 0300 0000 0001 9193 2678 CEKOCZPP
Slovenská sporitelňa, a.s. SK67 0900 0000 0001 7822 6306 GIBASKBX
VÚB, a.s. SK67 0200 0000 0037 1873 5659 SUBASKBX

 

Obchodný register