Členstvo Invia

SACKA – Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr

logo SACKA Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr bola založená v auguste roku 1991. Asociácia je dobrovoľným, nezávislým združením cestovných kancelárií, cestovných agentúr a ďalších firiem a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom. Hlavným poslaním asociácie je prispievať k rozvoju cestovného ruchu, presadzovať a ochraňovať záujmy svojich členov, podporovať ich činnosť a zvyšovať ich profesionálnu prestíž. Invia.sk sa stala riadnym členom SACKA v marci roku 2006.

ECTAA – The European Travel Agents´and Tour Operators´Associations

logo ECTAAECTAA The European Travel Agents'and Tour Operators'Associations je prestížna európska asociácia, ktorá združuje národné asociácie cestovných kancelárií a agentúr členských krajín EÚ. Táto významná európska asociácia bola založená už v roku 1961 v nemeckom meste Bad Kreuznach - šiestimi zakladateľskými krajinami boli Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko a Nizozemsko. Slovenská národná asociácia cestovných kancelárií a agentúr (SACKA), ktorej členom je aj spoločnosť Invia.sk, sa stala riadnym členom tejto významnej európskej organizácie v júli roku 2004.