Estónsko Estónsko

  • Fauna

    V Estónsku žije asi 60 druhov cicavcov. Z tých najväčších sú to napríklad jelene, srnce alebo divoké prasatá; z tých menších tu žijú napríklad líšky, zajace, jazvece a v blízkosti riečnych korýt vydry, norky a nutrie. Významnú súčasť estónskeho obchodu tvoria ryby. V miestnych vodách nájdeme napríklad tresky, slede, tuniaky, úhorov alebo platesy. Z ríše vtáctva žije v Estónsku až 380 druhov vtákov, a krajina je tak právom považovaná za raj ornitológov. Vidieť tu môžeme lastovičky, pinky; u vody zase čajky či divoké kačky a v lesoch napríklad myšiaky.