Estónsko Estónsko

 • Sviatky a udalosti

  1. január: Nový rok – podobne ako všade na svete, i v Estónsku ľudia netrpezlivo očakávajú polnočné odbíjanie a s ním spojený príchod nového roku. To všetko sprevádzajú bujaré oslavy a párty.

  6. január: Traja králi.

  Vastlapaev – estónsky karneval, usporadúvajú sa pri ňom rôzne oslavy, hrajú historické hry, pripomínajú sa estónske tradície a tradičné pokrmy.

  24. február: Deň nezávislosti – deň oslavujúci estónsku nezávislosť na Rusku, ktorá bola vyhlásená v roku 1918.

  Veľký piatok (pohyblivý dátum) – hoci v Estónsku nie je mnoho veriacich, stále sa na Veľký piatok dodržuje niekoľko tradícii.

  Veľká noc (pohyblivý dátum) – skôr než kresťanským sviatkom je Veľká noc v Estónsku sviatkom vítania jari a teplého počasia.

  11. marec: Deň materského jazyka – v tento deň si Estónci pripomínajú dôležitosť estónčiny.

  1. máj: Sviatok jari – deň spojený s oslavami jari. Večer pred 1. májom si ľudia obliekajú masky čarodejníc a pripomínajú si starodávne tradície s nimi spojené.

  Turíce (pohyblivý dátum)

  14. jún: Deň zármutku a spomienok – deň, kedy si ľudia pripomínajú obete masových deportácii. V tento deň roku 1941 začali veľké presuny občanov pobaltských krajín na Sibír (v ten deň bolo deportovaných viac než 10 000 Estóncov). Ďalšia veľká vlna nastala v marci 1949, keď bolo na Sibír deportovaných až 20 000 Estóncov. Celkom bolo v 40. rokoch zavraždených alebo deportovaných 60 000 Estóncov.

  23. jún: Deň víťazstva – v tento deň Estónci oslavujú výročie dôležitého víťazstva proti Baltskej zemebrane v bitke o Cēsis (1919) v Estónskej vojne o nezávislosť v rokoch 1918 – 1920.

  24. jún: Deň sv. Jána – najdlhší deň v roku (nazývaný taktiež svätojánska noc) začínajú Estónci sláviť už v predvečer dňa sv. Jána, kedy ľudia celú noc slávia a púšťajú ohňostroje. Tento sviatok je v Estónsku podobne významný ako napríklad Vianoce.

  20. august: Deň obnovy samostatnosti Estónska – týmto dňom Estónci slávia opätovné získanie nezávislosti z roku 1991, kedy sa krajina oficiálne vymanila z nadvlády Sovietskeho zväzu.

  23. august: Deň pamiatky obetí nacizmu a stalinizmu

  22. september: Deň vzdoru proti bojom – 22. september pripomína obdobie medzi tým, kedy Estónsko roku 1944 opustili nemecké vojska a tím, kedy začala následná ruská okupácia.

  2. november: Deň všetkých svätých – podobne ako na Slovensku si v tento deň Estónci pripomínajú pamiatku zosnulých.

  16. november: Deň Deklarácie nezávislosti – tento deň pripomína rok 1988, kedy bolo ustanovené, že estónsky právny systém má vyššie postavenie než ten sovietsky. Deklarácia trvala do roku 1991, kedy Estónsko získalo úplnou nezávislosť na Sovietskom zväze.

  24. a 25. december: Vianoce – vianočné sviatky ľudia v Estónsku trávia podobným spôsobom ako na Slovensku – dávajú si darčeky, pripravujú slávnostné pokrmy, usporadúvajú vianočné trhy.