Estónsko Estónsko

  • Vlastnosti elektrickej siete

    Napätie: 230 V
    Frekvencia: 50 Hz
    Najčastejšie v Estónsku narazíme na tzv. euro zásuvky, ktoré sú totožné s tými na Slovensku. Nie je preto nutný adaptér.