Maďarsko Maďarsko

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Maďarské cesty majú vyše 30 000 km. Medzinárodné ťahy sú označené písmenom E, vyše 450 km diaľničných úsekov písmenom M. Sú spoplatnené, forma platby je rozličná, lebo patria rôznym majiteľom. Najvyššia povolená rýchlosť je v obci 50 km/h, na ceste 2. tr. 80 km/h, na ceste 1. tr. 100 km/h a na diaľnici 120 km/h. Bezpečnostné pásy sú povinné aj na zadných sedadlách, ak sú nimi autá vybavené. Dieťa do 12 r. (nižšie než 150 cm) musí mať autosedačku. Celoročne mimo osád treba jazdiť so zapnutými svetlami. Alkohol na rozdiel od viacerých západoeurópskych krajín nie je tolerovaný ani v najmenšom množstve. Do 0, 8 promile je vysoká pokuta, za vyššiu hladinu je súd. Polícia nijaké ani malé dopravné priestupky cudzincov nerieši na mieste, ale zadrží pas (vydá o tom doklad) a predvolá na najbližší pracovný deň na políciu. Ak sa pri nehode niekto zraní, treba privolať políciu. Miesto nehody možno opustiť iba s povolením polície. Cudzinci majú právo byť vypočutí a svedčiť v materinskom jazyku, môžu žiadať tlmočníka, advokáta a spojenie s konzulátom. S poškodeným vozidlom možno opustiť krajinu iba na povolenie.