Maďarsko Maďarsko

  • Zdravie

    Nepoistený cudzinec platí všetky náklady za zdravotnícke služby ihneď v hotovosti. Ceny sú oveľa vyššie ako v SR. Cudzinci majú právo na bezplatnú prvú pomoc a záchrannú službu iba vtedy, ak je bez okamžitej pomoci ohrozený život chorého, resp. môže byť natrvalo poškodené jeho zdravie, pri strate vedomia, krvácaní a pod. Sieť zdravotníckych zariadení je dostatočná, personál kvalitný. V lekárňach možno dostať lieky aj na recepty vystavené v zahraničí.

    Povinné očkovanie: nevyžaduje sa    Kompletné cestovné poistenie: odporúča sa.