Maďarsko Maďarsko

  • Cestovné doklady

    platný cestovný pas alebo občiansky preukaz

  • Víza

    Slovenskí občania môžu vstupovať na územie Maďarska ako turisti najviac na po dobu 90 dní s cestovným pasom alebo občianskym preukazom platným počas celého pobytu v Maďarsku (občiansky preukaz s fotografiou).