Maďarsko Maďarsko

 • Dôležité kontakty

  Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v SR: Adresa: Veľvyslanectvo Maďarskej republiky, Sedlárska 3, 814 25 Bratislava.

  Fax: 00421 2 5443 5484.

  Tel.: 00421 2 5443 0544.

  e-mail: pozsony@embhung.sk.

  Web: www.hungemb.sk.

  Generálny konzulát Maďarskej republiky v Košiciach

  Adresa: Hlavná 67, 040 01 Košice

  Tel.: 00421/55 /7282 021

  Fax.: 00421/55 /7272 023

  E-mail: fokonz@hunkonkas.sk

  Generálny konzul: Imre Czékmán.

  Maďarský inštitút

  Adresa: Palisády 54, 811 06 Bratislava 1.

  Tel.: 00421 2 5244 2961.

  Fax.: 00421 2 5244 2960.

  E - mail: bratislava@hunginst.sk.  Veľvyslanectvo SR v Maďarsku

  Je aj diplomatickým zastúpením SR pre Dunajskú komisiu.

  Adresa: Embassy of the Slovak Republic, Stefánia út. 22-24, H-1143 Budapest XIV.

  Tel.: 0036 1 251 1700

  Fax: 0036 1 251 1460

  E-mail: slovakembhu@ibm.net

  Veľvyslanec: Juraj Migaš, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec.

  Generálny konzulát SR v Maďarsku

  Adresa: Derkovits sor 7, 5600 Békescsaba (Békešská Čaba)

  Tel: 06 66 445094.

  Mobil: 06 30 9635777; 06 30 9635222.

  E-mail: szlovakkonzul@nap-szam.hu  Generálny konzul: Štefan Daňo.

  Slovenský inštitút:

  Adresa: Rákóczi út. 15, H-1088 Budapest

  Tel.: 00361 327 4000

  Fax: 00361 327 4008

  E-mail: sibp@axelero.hu  Záchranná služba: 104.

  Polícia: 107 alebo 112.

  Požiarna služba: 105.

  Odťahová služba: 2103656.

  Maďarský automotoklub: (1) 212 2938 a 212 2821.

  Oddelenie dopravných nehôd Celoštátneho policajného prezídia: 343-8473.

  Maďarská turistická polícia: Bezplatné informácie zo zahraničia na tel. 0036 60 55 00 44, z celého Maďarska na tel. 06 80 66 00 44.