Maďarsko Maďarsko

 • Dôležité kontakty

  Veľvyslanectvo Maďarska

  Adresa: Štefánikova 877/1, 811 06 Bratislava
  Telefón: 02/592 052 00

  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti

  Stefánia út. 22-24, 1143 Budapešť
  Telefón:+36 14609010
  Fax:+36 14609020
  Email:emb.budapest@mzv.sk
  Email konzulárneho oddelenia:cons.budapest@mzv.sk
  Núdzová linka:+36302695997
  Na núdzovej linke po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

  Dôležité telefónne čísla

  Polícia a záchranná služba: 112
  Záchranná služba: 104
  Hasiči: 105
  Maďarský autoklub: 188 (možno volať len z maďarského telefónneho čísla) 00 36 1 345 17 44
  krajanske zdruzenia SLOVENSKÉ OSVETOVÉ CENTRUM CSS Szlovák Közművelődési Központ
  ADRESA: Fadrusz u. 11/A, 1114 Budapest
  Tel.: 0036-1-209 4836, fax: 0036-1-386 4077
  E-mail: soccss@slovaci.hu
  SPOLOK PRE ZACHOVÁVANIE SLOVENSKÝCH TRADÍCIÍ VO VEĽKOM BÁNHEDEŠI Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
  ADRESA: Petőfi út. 36., 5668 Nagybánhegyes
  E-mail: pepocsalad@mezokabel.hu
  ZDRUŽENIE A REGIONÁLNE KULTÚRNE STREDISKO PILÍŠSKYCH SLOVÁKOV Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja
  ADRESA: Fő út. 14., 2098 Pilisszentkereszt
  El.: 0036-26-347 131, fax: 0036-26-347599
  E-mail: ozsefhavelka@gmail.com
  ZVÄZ SLOVÁKOV V MAĎARSKU Magyarországi Szlovákok Szővetsége
  ADRESA: Fadrusz u. 11/A, 1114 Budapest
  Tel.: 0036 / 1 / 466 81 54, fax: 0036 / 1 / 386 40 77
  E-mail: info@zsm.hu

  Facebookové skupiny

  Slováci žijúci v Maďarsku