Čína Čína

  • Zdravie

    V ČĽR sa na mnohých miestach vyskytuje hepatitída typu A i B, tuberkulóza a rýchle zvyšuje počet nakazených osôb vírusom HIV. Pred vstupom na územie Číny sa odporúča, aby cestujúci bol zaočkovaný hlavne proti hepatitíde typu A. Sporadicky sa objavujú aj informácie o výskyte cholery. Na území Číny južne od 25. rovnobežky hrozí nebezpečenstvo nákazy na maláriu a tropickú horúčku.

    V Číne nie sú uznávané zahraničné zdravotné poistky, nie sú uznávané ani poistky uzavreté medzinárodnými poisťovacími spoločnosťami. Platí zásada, že cudzinec musí platiť za poskytnuté zdravotnícke služby v hotovosti. Zdravotnícka starostlivosť v čínskych zdravotníckych zariadeniach vo všeobecnosti nie je na vysokej úrovni.

    V Číne sa voda z verejnej vodovodnej siete používa na úžitkové účely a na varenie, avšak ako pitnú vodu sa odporúča používať prevarenú vodu alebo vodu dodávanú v bareloch alebo v originálnom balení vo fľašiach. Vodu na území Tibetu a iných vysokohorských provinciách sa neodporúča používať ako pitnú vodu, pokiaľ nie sú používané špeciálne filtrovacie zariadenia.