Čína Čína

  • Fauna

    V Číne žije viac ako 90 druhov vtáctva, ktoré nenájdeme nikde inde na svete. Vyskytuje sa tu napr. volavka žltozobá, čajka čínska, bocian východný, potápač šupinatý, sýkorka nádherná, slávik himalájsky atď.

    Významným živočíchom Číny je Panda veľká. Žije prevažne v horských oblastiach a živý sa bambusovými výhonkami. Dnes patrí Panda veľká na list ohrozených druhov zvierat a je symbolom Svetového fondu na ochranu prírody.

    Čína má rôzne klimatické podmienky a tak je aj jej fauna veľmi bohatá. Na severovýchode žijú napr. medveď hnedý, rys, vlk, srny, bažanty, diviaky, líšky, ale aj tigre a samozrejme mnoho druhov vtáctva. Na severozápade žijú napr. červený vlk, ušľachtilý biely jeleň, horská ovca, ako divoký, leopard atď. Na juhu ide skôr o živočíchy tropické ako je napr. dikobraz, tiger, leopard, nosorožec, tapír, rôzne druhy opíc atď.