Čína Čína

  • Cestovné doklady

    cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po plánovanom opustení krajiny.

  • Víza

    Držitelia cestovných pasov musia mať udelené vízum, ktoré je možné získať na Veľvyslanectve Čínskej ľudovej republiky v Bratislave. Medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou platí dohoda o bezplatnom udeľovaní víz. Žiadateľ k žiadosti o krátkodobé vízum je povinný predložiť nasledovné doklady: platný cestovný doklad, vyplnenú žiadosť a dve fotografie, predloženie dokladov potvrdzujúcich účel návštevy; v prípade individuálnej turistiky môže byť vyžadované predloženie dokladu o zabezpečení finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom v ČĽR.
    Pri vstupe na územie pevninskej Číny je cudzinec povinný vyplniť formulár "Arrival card" a zároveň aj formulár o zdravotnom stave "Quarantine Declaration Form on Entry". Hotely a ubytovacie zariadenia registrujú cudzincov automaticky na základe predloženého cestovného dokladu s platným vízom alebo na základe povolenia na dlhodobý pobyt v ČĽR.

    Pri výstupe z krajiny sa platí letiskový poplatok vo výške 90,- CNY (RMB).