Čína Čína

  • Flóra

    Klimatické podmienky sú v tejto krajine veľmi rozdielne a tak je to aj s flórou. Na juhu ide skôr o podnebie subtropické a vyskytujú sa tu prevažne listnaté stromy napr. gaštany, palmy, duby a z ihličnatých je to cyprus a tuje. V niektorých najjužnejších častiach Číny sa vyskytujú tropické pralesy. V južných oblastiach sa pestuje napr. ovocie, čajovník, bambus, cukrová trstina a ryža. Vo východnej oblasti rastú skôr zmiešané lesy, v ktorých nájdete napr. borovicu, brezy, jasene, smrekovce, cédre, lipy, osiky, javory atď. Na severe sa vyskytujú viac listnaté stromy ako jaseň, breza, vlašský orech, javor atď. Na západe je Tibetská vysočina a lesný porast sa tu vyskytuje len zriedka.