Čína Čína

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Doprava do ČĽR je možná letecky a vlakom. Najrýchlejšia doprava vlakom trvá z Bratislavy do Pekingu 7 dní. Z miestnej dopravy je možné využiť taxislužbu. Vodiči taxíkov spravidla neovládajú cudzie jazyky a často nepoznajú ani latinku. Ďalej je možné využiť mestskú hromadnú dopravu alebo metro.

    Cudzincom nie je dovolené navštevovať zakázané oblasti, miesta a objekty. Zoznam zakázaných oblastí nie je verejne prístupný. Predchádzať eventuálnym problémom je možné tým, že turista dodrží trasu, ktorú uviedol pri podaní žiadosti o víza, alebo ak o návštevu zakázanej oblasti požiada príslušné oddelenie polície. Pre cesty cudzích štátnych príslušníkov do Tibetu je potrebné získať osobitné povolenie.