Čína Čína

  • Rýchlokurz jazyka

    Čínštinu používa ako materinský jazyk okolo 1,2 miliardy ľudí, čo je 16% svetovej populácie. Štandardizovanou a spisovnou formou čínštiny je štandardná čínština, ktorá je založená na pekinskom nárečí, ktoré patrí do širšej skupiny severočínských dialektov. Zapisuje sa pomocou čínskych znakov – logogramov. Štandardná čínština je úradným jazykom v ČĽR, na Taiwane a je jedným zo štyroch úradných jazykov Singapure. Je tiež jedným zo šiestich rokovacích jazykov OSN.