Omán Omán

  • Cestovné doklady

    platný cestovný pas

  • Víza

    Za účelom individuálnej turistiky je potrebné požiadať o vystavenie víza pre vstup do krajiny na Veľvyslanectve Ománu vo Viedni. Poplatok za turistické vízum je 13 USD. Pri príjazde do Ománu sa vyplňuje formulár "vstupná karta" obsahujúci bežné osobné dáta uvedené v cestovnom pase a odovzdáva sa pasovej kontrole. Pri výjazde sa vyplňuje tzv.”výstupná karta”.