Omán Omán

 • Fauna

  Omán je domovom mnohých zvierat prispôsobených životu v tvrdých podmienkach púšte. Okrem tiav a kôz, ktoré sú tu najčastejšie k videniu, sem patrí napríklad piesočnatá mačka, piesočnatá líška (fenek) či zvláštny druh zajaca.

  Z morských živočíchov tu nájdete rôzne druhy exotických rýb (napr. kanic), žralokov alebo delfínov. Na území Ománu sa rovnako nachádza množstvo miest, kde hniezdia vzácne korytnačky. Tieto miesta patria medzi prírodné rezervácie, ich budovaniu a správe venuje vláda najmä v poslednej dobe mimoriadnu pozornosť.

  Zabudnúť nesmieme ani na mnoho druhov vtákov, v sezóne je to až 400 druhov. Mnohé sú vzácne a pre nás veľmi neobvyklé, ako napríklad včelojed alebo kormorán. Pri nášteve Ománu ište uvidíte i mnoho dravých vtákov.

  Niektoré miestne zvieratá patria medzi ohrozené štátom chránené druhy. za všetky vymenujme piesočnú mačku, miestny druh rysa, Gordonovu divokú mačku alebo zvláštny druh púštneho kura či arabského jednorožca. Medzi ďalšie ohrozené druhy patrí zvláštny druh divokej kozy - tzn. arabský tahr, hyen, vlci, leopardi a gazely. z vtákov je to potom sokol šedý, ktorý v Ománu pravidelne hniezdi v období od apríla do mája.

  Kontakt s niektorými zvieratami môže byť dokonca nebezpečný, avšak situácia v Ománe nie je veľmi dramatická. Opatrnosť je nutné zachovávať len pri kontakte s o škorpiónmi, ktorých uhryznutie môže zapríčiniť zdravotné problémy, a v krajných prípadoch i smrť. Isté nebezpečie prestavuje i zmija rohatá, ktorá sa vyskytuje hlavne v horách. Preto noste radšej uzavretú obuv, ponožky a dlhé nohavice. Nesadajte do žiadnych dier medzi kamene a v prípade uhryznutia je nutné vyhľadať lekársku pomoc a podať príslušné sérum.