Nemecko Nemecko

 • Cestovné doklady

  cestovný pas alebo občiansky preukaz

 • Víza

  Vstup občanov SR na územie NSR a pobyt na ňom je upravený vzájomnou dohodou o zrušení vízovej povinnosti z r. 1990 a príslušnými nemeckými vnútroštátnymi normami, tzn. zákonom o všeobecnom voľnom pohybe občanov Európskej únie, zákonom o pobyte, zárobkovej činnosti a integrácii cudzincov na spolkovom území, atď.

 • Colné a devízové predpisy

  Do krajiny je možné priviezť predmety, potraviny a nápoje v množstve primeranom dĺžke a charakteru pobytu. Predmety osobnej potreby je možné priviezť bez preclenia, ako i pohonné hmoty v zabudovanej nádrži auta a 10 l v príručnom kanistri.
  Pre osobnú spotrebu možno doviezť 200 ks cigariet (1 kartón) alebo 50 ks cigár alebo 250 g tabaku, 1l liehovín s obsahom viac ako 22 % alkoholu alebo 2 l liehovín s obsahom menej ako 22% alkoholu, 2l šumivého vína alebo 2 l likérového vína alebo 2 l nešumivého vína, 500 g praženej kávy, 59 g parfumu.
  Cestujúci je povinný prihlásiť na colné odbavenie platobné prostriedky od sumy 15.000 EUR vyššie, a uviesť, odkiaľ pochádzajú, kto s nimi smie disponovať a na aký účel budú slúžiť.