Nemecko Nemecko

  • Fauna

    Vďaka hustému rozloženiu lesov, tu žije veľa cicavcov. V lese nájdete lasice, daniela európskeho, jeleňa európskeho, srnca lesného, diviakov líšky. U riek nájdete len sporadicky vydru či bobra oproti predchádzajúcemu storočiu. V minulosti tu žili medvede hnedé, tury, losy, divoké kone, zubry a vlci, avšak všetky tieto zvieratá boli vyhynuté. V Braniborsku môžete nájsť orla morského, myšiaky horské, pustovku obyčajnú a sokola sťahovavého. Ďalej tu žije holub hrivnák, drozd čierny, vrabec, sýkorka, havrany, čajky. V riekach sa vyskytujú lososy a kapre.