Nemecko Nemecko

  • Flóra

    Veľkú časť celého územia pôvodne prekrývali listnaté a ihličnaté lesy. Flora sa menila podľa nadmorskej výšky a klimatických podmienok. V listnatých lesov nájdete buk a dub. Ďalšími typickými drevinami sú breza a borovica. Môžete sa stretnúť aj s vresoviskom alebo bažinami. V dnešnej době je asi 30 % územia zalesnených. Obrábané plochy slúžia pre pestovanie jačmeňa, ovosu, žita a pšenice. Často sú pestované zemiaky a kukurica. Z priemyselných plodín je to repka olejná. A nesmieme zabudnúť na miestne vinice, z ktorých sú zbierané hrozná a spracované na výborné miestne vína.