Nemecko Nemecko

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Nemecko má hustú a modernú dopravnú infraštruktúru. Základom je hustá sieť diaľníc. Pre vodnú dopravu je dôležitá rieka Rýn. Hamburg je najväčším nemeckým prístavom. Najväčšie letisko sa nachádza vo Frankfurte nad Mohanom. Ďalej sú viac a viac obľúbené vysokorýchlostné vlaky ICE =Inter City Express, ktoré dosahujú rýchlosť až 300 km/h. Vo väčších mestách, ako je Berlín, Mníchov, Hamburg, Frankfurt a Norimberg nájdete metro.