Madeira Madeira

  • Vlastnosti elektrickej siete

    220 až 230 V, doporučujeme adaptér