Madeira Madeira

  • Sviatky a udalosti

    Rovnako tak ako v Portugalsku i na Madeire je rímskokatolícke náboženstvo hlavným vyznaním miestnych obyvateľov. V priebehu roku sa slavia kresťanské sviatky, ktoré sú zároveň i sviatkami štátnymi. Okrem všetkým známych Vianoc, Veľkej noci alebo osláv Nového roku, sa môžete stretnúť so sviatkami ako Deň oslobodenia 25.4, Deň práce 1.5., Deň Portugalska 10.6, Deň Madeiry 1.7., Nanebevzatie Panny Márie 15.8., kedy sa veriaci zúčastnia pochodu po kolenách v Monte, Deň republiky 5.10., Deň Všetkých svätých 1.11., Deň nezávislosti 1.12., a Sviatok Panny Márie 8.12.

    Mnoho zážitkov pre turistov predstavujú i madeirské festivaly plné hudby farieb a veselia. Tanečníci v tradičných krojoch zaplavia ulice, ktoré sú pre túto oblasť príležitosť vyzdobené kvetinami pestrých farieb, a to zvlášť pri aprílových oslavách práve na počesť kvetín a jary. Ulicami prechádzajú kvetinové a legorické vozy, usporiadavajú sa výstavy kvetín a detské sprievody. Tanec a rytmus samby ovládne ulice Funchalu vo februári. Dlhé sprievody tanečníkov a rytmická hudba nenechajú nikoho na pokoji. September je mesiacom vína a na jeho počesť sa touto dobou koná mnoho osláv, kde dôležitu rolu hrajú opäť tradície a miestni folklór.