Laos Laos

  • Zdravie

    Pred návštevou krajiny odporúčame konzultovať preventívne zdravotnícke opatrenia na oddelení cudzineckých chorôb. Vo všeobecnosti sa odporúča očkovanie proti hepatitíde A a B, tetanu a užívanie antimalarík (ak cestovateľ cestuje do malarických oblastí). Kvalita zdravotníckych služieb je na nízkej úrovni. V krajine je vysoký počet HIV infikovaných osôb.
    O potrebe očkovania cestovateľom zo SR do uvedených krajín odporúčame informovať sa vo FnsP – oddelenie cudzokrajných chorôb.