Laos Laos

  • Podnebie

    Tropická monzúnová klíma s obdobím dažďov od mája do októbra (juhozápadný monzún); predmonzúnové obdobie (marec až máj) horúce, zimné mesiace (október až február) suché a relatívne chladné; priemerná teplota vo Vientiane v januári 21° C, v máji 28° C.