Laos Laos

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Turistom neodporúčame používať cestnú komunikáciu č. 13 z Vientiane do Luang Prabangu z dôvodu častých prepadov dopravných prostriedkov v tejto oblasti.