Laos Laos

  • Dôležité kontakty

    turistická polícia a imigračný úrad = 512012
    medzinárodná klinika = 214022