Laos Laos

 • Cestovné doklady

  Je požadovaný cestovný pas, ktorého platnosť presahuje o 3 mesiace platnosť víza.

 • Víza

  SR má s LĽDR uzatvorenú bezvízovú dohodu pre držiteľov diplomatických a služobných pasov. Cestovatelia s cestovnými pasmi si môžu obstarať vízum na ZÚ Laosu v Bangkoku. Platnosť cestovného dokladu musí presahovať o 3 mesiace platnosť udeleného víza. Požaduje sa pas, 1 x foto a poplatok vo výške 600 bahtov, tj. cca 660 SK na jeden vstup a 30 dní pobytu. Víza sú udelené za tri pracovné dni.
  O vízum je možné požiadať aj na letisku vo Vientiane a na medzinárodnom hraničnom prechode na dobu 15 dní pobytu v krajine. Poplatok je 30 USD.
  Občania SR potrebujú na vstup do krajiny platný cestovný pas a vízum. Žiadosť o víza je možné podať na každom Veľvyslanectve Laosu napr. vo Varšave (akreditované Veľvyslanectvo Laoskej ľudovodemokratickej republiky pre SR), alebo v Bangkoku. Platnosť cestovného dokladu musí presahovať o 6 mesiacov platnosť udeleného víza. Požaduje sa pas, 2 fotografie a poplatok. Turistické víza sa vydávajú na dĺžku pobytu 15 dní a nie je ich možné predĺžiť.

  Vízum na dobu 15 dní je možné dostať aj po prílete na letiskách vo Vientiane (Wattay International Airport) a v Luang Prabang, alebo na thajsko-laoskom hraničnom priechode „Most priateľstva“. Prihlasovacia povinnosť pre cudzincov nie je povinná.

  Vízový poplatok na Veľvyslanectve Laosu v Bangkoku za vydanie víza do 3 dni je cca 1100 THB. Vízový poplatok na letisku je 30 USD.

  Letiskový poplatok, ktorý sa platí vždy pri odlete z krajiny, je 10 USD.

 • Colné a devízové predpisy

  Bezcolne možno dovážať predmety osobnej potreby v primeranom množstve. Platí prísny zákaz dovozu a vývozu narkotík, zbraní, pornografie. Nie je povinná výmena valút.