Rumunsko Rumunsko

 • Cestovné doklady

  pri vstupe do Rumunska sa vyžaduje platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Zastupiteľský úrad odporúča i naďalej cestovať do Rumunska s cestovným pasom. Platnosť pasu by mala, podľa nariadenia vlády Rumunska č. 194/2002 o pobyte cudzincov na území Rumunska, presahovať o 6 mesiacov koniec plánovaného pobytu v Rumunsku. Od 1.5.2004 sa na občanov SR vzťahujú rovnaké podmienky ako na občanov EÚ, tzn. že pri vstupe nemusia preukazovať účel pobytu a finančné prostriedky. Je však treba, aby mali pri sebe dostatok finančných prostriedkov nevyhnutných na zabezpečenie pobytu v Rumunsku a aby mali uzavreté zdravotné poistenie.

  Pre cesty občanov SR do Rumunska platí rozhodnutie vlády Rumunska o režime cestovania v Rumunsku pre občanov Poľska, ČR a SR č. 178 z 1.3.2005. V súlade s týmto rozhodnutím môžu slovenskí občania, držitelia platného cestovného dokladu, od 1.3.2005 cestovať a zdržiavať sa na území Rumunska bez víz po dobu 90 dní v priebehu 6 mesiacov odo dňa prvého vstupu. Doby pobytov sa sčítavajú a nie je možné sa v Rumunsku zdržiavať dlhšie ako 90 dní v jednom polroku.

  Žiadosť o dlhodobý pobyt na území Rumunska vybavuje Úrad cudzineckej polície (Autoritatea pentru Straini, str. Ion Campineanu 14, Bukurešť), ktorého pobočky sa nachádzajú v každom župnom meste krajiny. K žiadosti o toto povolenie je spravidla potrebné predložiť doklad o účele pobytu (pracovná zmluva, rozhodnutie o pridelení štipendia,...), doklad o zabezpečení ubytovania, potvrdenie o príjmoch, potvrdenie o zdravotnom stave, výpis z registra trestov domovského štátu a z registra trestov Rumunska a iné doklady v závislosti od účelu pobytu.

  O špecifických a aktuálnych podmienkach týkajúcich sa vstupu a pobytu na území Rumunska odporúčame vopred sa informovať na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Rumunska v Bratislave, ul. Fraňa Kráľa 11, tel. č. 02/5249 1665, 5249 3562.

 • Víza

  je zavedený bezvízový turistický styk do 30 dní pobytu