Rumunsko Rumunsko

  • Flóra

    Rumunsko je spojované s horami. Je tu mnoho pohoria, rozmanitá a často nedotknutá flóra a fauna, ktorú nenájdete nikde inde na svete.

    Známou oblasťou, kam jazdia dobrodruhovia zaujímajúci sa o faunu a taktiež slovenský turisti, je delta Dunaja. Nachádzajú sa tu české dediny, hory a rôzne močiare, ktoré sú domovom rozmanitého druhu vtáctva. V 80. rokoch tu hrozila ekologická katastrofa, ktorú však toto miesto pretrpelo. V súčastnosti je stav vyrovnaný.

    Retezat je jedno z najobľúbenejších pohorí v Rumunsku. Sú tu na každom rohu krásne jazerá a jazierka. Apuseni je národným parkom, kde nájdete rozmanitú nedotknutú prírodu. Zvláštnosťou Apuseni sú krasové oblasti a množstvo jaskýň. Pohorie je utvorené z niekoĺkých celkov. Najznámejší je Vladease alebo Bihor, kde sa nachádza najvyššia hora Cucurbata Mare (1849).

    Fagaras je pohorie často navštevované turistami. Nachádza sa v Sedmihradsku. Sú to ostré hrebene hôr, lúky s pasúcimi sa ovcami a vôbec panenská príroda. Ďalším pohorím je pohorie Rodna, kde v zrovnaní s napr. Fagaras nestretnete veľa turistov.