Rumunsko Rumunsko

 • Zaujímavé miesta

  Hrad Bran - stredoveká pevnosť vybudovaná nemeckými rytiermi z Brašova v roku 1377. Na hrade je expozícia šľachtického umenia a skanzen selských stavieb.

  Brašov - mesto ponúka nespočetné množstvo pamiatok a architektúry ako kostol sv. Bartolomeja, chrám najsvätejšej trojice, Františkánsky kláštor, chrám sv. Mikuláša, Čierny kostol, Mestské hradby.

  Bistrita - starobylé mesto v severnej časti Sedmihradska so starobylou architektúrou a gotickým kostolom.

  Zámok Poles - letné kráľovské sídlo, ktoré nechal vystavať rumunský kráľ Carol I.

  Hrda Rasnov - nachádza sa juhozápadne od Brašnova, hrad nechali postaviť nemeckí rytieri, sídlili tu už Dakovia a Rímania.