Rumunsko Rumunsko

 • Možnosti cestovania a dopravy

  Letecky možno zo SR cestovať pravidelnými linkami

  - priamo Bratislava - Bukurešť, spoločnosťou SkyEurope, lety ? pondelok, streda, piatok, nedeľa. Prílet na letisko Baneasa ( www.skyeurope.com.),

  - cez Prahu, resp. cez Viedeň alebo cez Budapešť do Bukurešti na letisko Henri Coanda (býv. Otopeni ? 17 km od centra mesta) lietajú spoločnosti ČSA, Austrian Airlines, resp. Málev, ako aj rumunská spoločnosť Tarom.  Vlakom. Cez Bratislavu do Bukurešti a späť chodí každý deň medzinárodný Eurocity rýchlik Panónia. S prestupovaním možno vlakom cestovať z Bratislavy do Bukurešti aj ďalšími rýchlikovými spojmi. Vlakom z Bratislavy do Bukurešti trvá cesta asi 18 hodín. Mnohé rumunské mestá i veľa menších miest a dedín sú najlepšie dostupné vlakom. Cestovné je väčšinou nízke. Súpravy Rapid ? a Intercity (IC) zastavujú iba v hlavných mestách a sú najdrahšie, zatiaľ čo tzv. accelerate (zrýchlené vlaky - A), ktoré idú len o niečo pomalšie a zastavujú častejšie sú podstatne lacnejšie. Najpomalšími sú osobné vlaky (trenuri personale -P), ktorým je lepšie sa vyhnúť, ak však nechcete vystupovať na nejakej malej halta. Na rýchle vlaky je vhodné rezervovať si cestovný lístok. K lístku je často treba i miestenku. S výnimkou osobných vlakov (P) sa lístky predávajú hodinu pred odchodom. Vopred si možno kúpiť lístky v kanceláriách Agentia CFR. Informácie o vlakových spojeniach sú na webovej stránke www.infofer.ro

  K ceste autom treba mať v  Rumunsku zelenú kartu, platný vodičský preukaz a technický preukaz a doklady oprávňujúce k riadeniu vozidla (najmä u vozidiel na leasing alebo u požičaných vozidiel).  Dopravná vyhláška Rumunska nepovoľuje šoférom požitie alkoholu (0,00%). Na rumunských cestách sa jazdí po pravej strane vozovky, maximálna povolená rýchlosť jazdy závisí od kategórie dopravného prostriedku a je:

  a)130 km/h na diaľniciach, 100 km/h na rýchlych cestách alebo národných európskych cestách, 90 km/h na ostatných kategóriách ciest - platí pre vozidlá kategórie A a B,

  b)110 km/h na diaľniciach, 90 km/h na rýchlych cestách alebo národných európskych cestách, 80 km/h na ostatných kategóriách ciest - platí pre vozidlá kategórie C, D a D1,

  c) 90 km/h na diaľniciach, 80 km/h na rýchlych cestách alebo národných európskych cestách, 70 km/h na ostatných kategóriách ciest - platí pre vozidlá kategórie B1 a C1,

  d) 50 km/h pre traktory na otvorených cestách, na zastavaných cestách 40 km/h.

  Dopravné predpisy určujúce rýchlosť na cestách treba dodržiavať.  Pokuty za dopravné priestupky sú maximálne 8 mil. ROL ( v prepočte 8 tisíc Sk), zároveň môže byť priestupcovi odobratý vodičský preukaz. Polícia môže pokutovať vodiča (aj cudzinca) a odobrať mu vodičský preukaz na 1 mesiac aj v prípade, ak spácha dopravný priestupok menšej závažnosti (napr. nedá prednosť v jazde) alebo na 3 mesiace (za jazdu pod vplyvom alkoholu). Polícia nemá právo vyberať pokuty za dopravné priestupky priamo na mieste ale musí spísať protokol o priestupku (?proces verbal?) s uvedením pokuty, ktorú je treba zaplatiť čo najskôr v tzv. ?CEC? (obdoba štátnej sporiteľne) alebo na finančnom oddelení magistrátov miest.  Hlavné rumunské cesty smerom do Bulharska (zvlášť hlavná trasa Nadlak-Arad-Sibiu-Pitešť-Bukurešť-Giurgiu, ale aj iné) sú v dobrom stave, s rekonštruovaným povrchom. Sú vybavené relatívne hustou sieťou staníc pohonných hmôt s komplexným sortimentom ponuky, vrátane bezolovnatých benzínov (?fara plumb 95, 98?) a aj viacerými parkoviskami, motelmi, hotelmi a stravovacími zariadeniami. Rumunsko má zatiaľ iba dva krátke úseky autostrády. Prvý je medzi Pitešťou a Bukurešťou (110 km) a jeho používanie je bezplatné a druhý je medzi mestami Fetešti-Cerna-Voda na trase Bukurešť-Konstanca v dĺžke asi 20 km a za cestu po ňom sa platí mýto. Cestujúci môžu pri pozornej jazde, ak dodržujú dopravné predpisy, bezpečne precestovať krajinu od maďarských hraníc (Nadlak) po bulharské (Giurgiu) v priebehu 9-10 hodín a k rumunskému pobrežiu asi za 13 hodín. Vodiči musia však dávať pozor na zvýšenú kamiónovú dopravu, na obtiažne horské úseky trás cez Karpaty a zvlášť na jazdu v noci, keď na cestách možno bežne stretnúť neosvetlené konské povozy i autá.

  Neodporúča sa zastavovať civilným vozidlám, ktoré nie sú označené ?POLIŢIA? a osobe bez policajnej uniformy a nevydávať na kontrolu osobné doklady, ani peňažnú hotovosť (odporúča sa mať so sebou fotokópie dokladov). V prípade nevyhnutnosti treba sa dožadovať priameho kontaktu s najbližším útvarom polície (tel. č. 0040/955) a až tam sa preukázať cestovnými dokladmi, resp. domáhať sa kontaktu so slovenským veľvyslanectvom v Bukurešti. Tiež sa neodporúča brať stopárov, ani zastavovať neznámym osobám, vehementne sa dožadujúcich zastavenia. Právo zastavovať a kontrolovať prechádzajúce vozidlá majú len príslušníci rumunskej dopravnej polície, oblečení v policajnej rovnošate, v žltej veste s nápisom ?Politia rutiera? s odznakom (eventuálne v ich prítomnosti pracovníci Národnej cestnej správy Rumunska v prípade kontroly nákladných vozidiel). Kontrolovať devízové prostriedky majú dovolené výhradne príslušníci pohraničnej polície ? Poliţia Romana de Frontiera.  Podľa nariadenia rumunskej vlády je obmedzená cestná doprava na niektorých úsekoch ciest pre nákladné vozidlá nad 7,5 t. počas soboty, nedele a sviatkov (od 6 do 22 hod). V Rumunsku je sviatkom 1. a 2. január, prvý a druhý deň Veľkonočných sviatkov (ide o pohyblivý sviatok podľa pravoslávneho kalendára, ktorý sa spravidla oslavuje neskôr ako na Slovensku), 1. máj, 1. december a 25. a 26.december. Z obmedzenia sú vyňaté vozidlá prevážajúce živé zvieratá, tovar podliehajúci skaze, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky, vajcia, ryby, pečivo a prevozy zosnulých. Podrobnejšie informácie o obmedzeniach cestnej dopravy sú na webovej stránke Národného zväzu cestných dopravcov v Rumunsku (http ://www.untrr.ro/).  Doprava v Bukurešti: v Bukurešti sa cestuje metrom, autobusmi, trolejbusmi, minibusmi a taxíkmi, ktoré sú lacné. Z medzinárodného letiska Otopeni sa možno dopraviť do centra mesta autobusom (cca 30 min. interval) alebo taxislužbou. Na cene za odvoz taxíkom je treba sa vopred dohodnúť a skontrolovať zapnutý taxameter. Z hlavnej vlakovej stanice Gara de Nord je možné ďalej cestovať metrom, autobusmi a takisto taxislužbou. Cena lístka MHD (RATB) na jednu cestu je v súčasnosti 0,8 RON ( cca 8.- Sk). Cena za odvoz taxikom 1 RON/km.