Portugalsko Portugalsko

  • Sviatky a udalosti

    Portugalsko je katolíckou krajinou, preto je väčšina sviatkov spojená s kresťanstvom. Na sviatky patrónov sa konajú festivaly a náboženské púte. Veľkonočné sviatky sú samozrejme jednou z predných udalostí. Najznámejší je Svätý festival v Braze, známy procesom s bosými pútnikmi. 12. a 13. mája sa koná svätá púť vo Fatime k príležitosti zjavenia Panny Márie. Táto púť je každoročne navštevovaná tisíckami pútnikov. Ďalšími známymi festivalmi sú: hudebný festival v Algarvi nabitý koncertmi vážnej hudby. Ďalším festivalom je Festa das Cruzes, čo je festival všetkých krížov v Barcelone. 12. a 13. júna sa koná Fasta da Santo António v Lisabonu, kedy sa celú noc oslavuje a tancuje. Ďalší festival Festa da Sao Joao v Portu trvá celý týždeň a končí v noci z 23. júna.

    Medzi národné portugalské sviatky patrí 25. apríl, ktorý je pre Portugalcov Dňom slobody. 10. júna sa oslavuje Deň Portugalska, 15. augusta Nanebevzatie Panny Márie, 5. októbra Deň republiky, 1. decembra je to Deň nezávislosti a 8. decembra sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie.