Portugalsko Portugalsko

  • Vlastnosti elektrickej siete

    220 V

  • Ďalšie upozornenia

    Vo veľkomestách a v turistických oblastiach narastá počet drobných krádeží.

  • Telefonovanie

    Kód pre Portugalsko je 351, Lisabon 01, Porto 02