Kambodža Kambodža

 • Cestovné doklady

  Je vyžadovaný pas, ktorého platnosť presahuje platnosť víz o 3 mesiace.

 • Víza

  Držitelia diplomatických a služobných pasov nepotrebujú na krátkodobý pobyt víza. Držitelia cestovných pasov, ktorých platnosť musí presahovať platnosť víza o tri mesiace, môžu požiadať o udelenie víz na ZÚ KK v Sofii, Berlíne, Paríži, Moskve alebo v Bangkoku. Proces trvá dva dni, požaduje sa 1 fotografia, kópia pasu a poplatok vo výške cca 20 USD. Turistom sa udeľuje vízum na jeden vstup na 30 dní. Víza je možné dostať aj po prílete do Phnom Penhu alebo Siam Repu na medzinárodnom letisku a taktiež na medzinárodných cestných hraničných priechodoch. Požaduje sa 1 fotografia, poplatok za víza vo výške 25 USD. Letiskový poplatok pri odlete z krajiny je 27 USD/osoba, pri vnútroštátnych letoch je letiskový poplatok 7 USD. Prihlasovacia povinnosť pre cudzincov nie je povinná.  UPOZORNENIE:

  Podľa informácií viacerých cestovateľov, na hraničných cestných priechodoch sú často vyberané vyššie poplatky za víza presahujúce aj 50 USD, preto odporúčame cestovateľom vybaviť si víza pred cestou do Kambodže na ich veľvyslanectve v Bangkoku.

 • Colné a devízové predpisy

  Bezcolne možno dovážať veci osobnej potreby neobchodného charakteru, zakázaný je dovoz a vývoz narkotík, zbraní, pornografie a starožitností.