Jordánsko Jordánsko

  • Cestovné doklady

    cestovný pas platný minimálne ďalších 6 mesiacov

  • Víza

    vízum je možné obdržať na počkanie na letisku a hraničných prechodoch, na veľvyslanectve Jordánska vo Viedni. Prihlasovacia povinnosť: Cudzí štátny príslušníci sú povinný sa registrovať na najbližšej policajnej stanici do dvoch týždňov od vstupu do krajiny
    (pri pobyte dlhšom než 2 týždne), pri pobyte kratšom registrácia nie je nutná.