Jordánsko Jordánsko

 • Rýchlokurz jazyka

  Prevažná väčšina obyvateľov v Jordánsku sú Arabi s moslimským vyznaním. Len 4 % obyvateľov sa hlási ku kresťanskej menšine. Arabčina je oficiálnym jazykom v bežnom i úradnom styku. Jordánsko bolo do roku 1946 pod nadvládou Britov, preto sa dnes bez problémov dohovoríte anglicky. Nápisy a cedule bývajú dvojjazyčné, ale prepisy arabčiny do latinky sa môžu líšiť. Turistov ľahko zmätie situácia, kedy sa to isté miesto volá inak na mape, inak v sprievodcovi a inak na cedule s označením. Jordánci sa potešia, ak použijete aspoň zdvorilostné arabské slová v rozhovore a budú ešte viac nápomocní.

  Základné frázy anglicky:
  Goodbye Dovidenia
  Good evening Dobrý večer
  Good mening Dobré ráno
  Good night Dobrú noc
  See you later Uvidíme sa neskôr.
  See you soon Uvidíme sa čoskoro.
  Hello / Hi Ahoj / Čau
  Yes Áno
  No Nie
  I understand Rozumiem.
  I don't understand Nerozumiem.
  I don't know Neviem.
  Where is the toilet / bathroom. Kde je toaleta?
  What time is it? Koľko je hodín?
  How much is it? Koľko to stojí?
  OK, I´ll take it. Dobre, vezmem si to.
  I don´t want it. Nechcem to.
  How are you? Ako sa máte?
  Fine, thank you. Dobre, ďakujem
  What is your name? Ako sa voláte?
  My name is … Volám sa …
  Nice to meet you Rád Vás spoznávám.
  Please Prosím.
  Thank you Ďakujem.
  You are welcome Nie je zač.
  Excuse me Prepáčte
  I am sorry Ospravedlňujem sa.
  Základní fráze arabsky:
  Nehovorím arabsky Ana mesh batkalem araby
  Hovoríte anglicky? mužovi Enta betetkalem engleesy?
  Hovoríte anglicky? žene Enta bititkalimí engleesy?
  Čo? Eih?
  Kde? Fien?
  Prečo? Lieh?
  Kedy? Erntach?
  Áno Aywa
  Nie La
  Ďakujem Shukran
  Prosím. mužovi Min fadlak
  Prosím. žene Min fadlik
  Sprepitné Baksheesh
  Volám sa... Ismí
  Ako sa voláš? mužovi Ismak éh?
  Ako sa voláš? žene Ismik éh?
  Rozumiem Ana fahém
  Nerozumiem Ana mish fáhem
  Pomôžeš mi? Momkien tesaednie?