Jordánsko Jordánsko

  • Zdravie

    Povinné očkovanie - žltá zimnica

    Doporučené očkovanie - virová hepatitída typu A a B, brušný týfus, tetanus, záškrt, spalničky, besnota, prenosná detská obrna.