Botswana Botswana

  • Zdravie

    Najčastejšími príčinami ochorenia cestovateľov v oblasti južnej Afriky sú infekcie získané nedostatočnou hygienou a infekcie prenášané hmyzom (dengue, chikungunya, ap.). Odporúčame preto používanie účinných repelentov. Tieto infekcie sa môžu prejavovať zvracaním, horúčkami alebo poškodením pečene. Pri vstupe do krajiny môžete byť požiadaní o predloženie medzinárodného očkovacieho preukazu. Severná časť Botswany(delta Okavango, okolie Francistownu) je oblasťou s výskytom malárie. Odhadom 40% populácie je nakazených vírusom HIV.

    Z hygienických dôvodov sa neodporúča piť vodu z vodovodu. Taktiež ani kúpanie sa v stojatých vodách z dôvodu vysokej pravdepodobnosti napadnutia krokodílmi a hrochmi.

    Odporúča sa očkovanie proti žltej zimnici, tetanu, hepatitíde A a B, brušnému týfusu. Je nutné skontrolovať platnosť pravidelných očkovaní (tetanus, záškrt, osýpky, mumps atď.)Je vhodné zaobstarať si antimalariká a repelenty, pokiaľ sa plánujete pohybovať v okolí Francistownu. Pozor na výskyt besnoty a spavej choroby! Poistenie liečebných nákladov je nutné.