Botswana Botswana

 • Sviatky a udalosti

  Botswanské štátne sviatky sa vzťahujú k dejinným udalostiam krajiny a k najrozšírenejšiemu náboženstvu - kresťanstvu. K viere v Ježiša Krista sa hlási 70% populácie. Zvyšných 30% vyznáva animistické náboženstvo. K významným kresťanským udalostiam patria rovnako ako u nás Veľká noc a Vianoce. Historické obraty pripomína prezidentský deň, sviatok Sira Seretsa Khamy – prvého prezidenta, alebo Deň nezávislosti Botswany. Počas štátnych sviatkov neplatia žiadne obmedzenia pracovnej alebo otváracej doby. Ľudia trávia čas medzi 7. a 18. hodinou v zamestnaní a veselia sa až vo večerných hodinách.

  1. január - Nový rok
  2. január – štátny sviatok
  14. apríl (2017) - Veľký piatok (pohyblivý sviatok)
  17. apríl (2017) - Veľkonočný pondelok (pohyblivý sviatok)
  1. máj - sviatok práce
  9. máj – štátny sviatok
  14. máj (2015) - Deň nanebovstúpenia Panny Márie (pohyblivý sviatok)
  1. júl - deň Sira Seretsa Khamy
  21. júl - prezidentský deň
  30. september - deň nezávislosti Botswany
  25. december – 1. sviatok vianočný
  26. december - tzv. „Boxing Day"