Botswana Botswana

  • Flóra

    Botswanu tvorí z dvoch tretín púšť Kalahari, kde zelené rastliny takmer ani nenájdete. Rastú tu trávy, tŕnité kry, nízke stromy. Národné parky a chránené oblasti v okolí riek Okawango a Chobe naopak oplývajú zeleňou. Trávnaté pláne prechádzajú v lužné lesy s močiarmi a mokraďami. Iba v období dažďov sa údolie medzi piesočnými dunami naplní vodou, Kalahari sa prebudí k životu a buš sa sfarbí všetkými odtieňmi zelenej. Panvy sa zmenia na malé jazierka a regeneruje sa botswanská buš. Keď dažde skončia, listy postupne uschnú a opadajú, objavuje sa viac šedej a hnedej farby a len ťažko nájdete tieň. Na konci septembra a v októbri je väčšina rastlín suchá, vyfarbená na žlto či hnedo.