Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina

 • Sviatky a udalosti

  Nakoľko je Bosna a Hercegovina krajinou, v ktorej sa miešajú tri etnické skupiny (Bosniaci, Srbi a Chorváti) vyznávajúce tri rôzne náboženstvá (kresťanstvo, pravosláví a islam), je nutné vziať do úvahy, že jednotlivá etnika slávi sviatky v odlišné dni – a to predovšetkým čo sa náboženských sviatkov týka. Bosna a Hercegovina sa skladá z dvoch autonómnych častí: Federácia Bosny a Hercegoviny, kde žijú prevažne kresťania a pravoslávni, a Republiky Srbskej, v ktorej žijú predovšetkým moslimovia.

  1. - 2. január: Nový rok
  7. január: Pravoslávne Vianoce
  9. január: Deň nezávislosti – slávi sa iba v Republike Srbskej
  14. január: Pravoslávny Nový rok
  január /február/marec: Mevlud – moslimský sviatok
  1. marec: Deň nezávislosti – slávi sa iba vo Federácii Bosny a Hercegoviny
  marec/apríl: kresťanská Veľká noc a pravoslávna Veľká noc
  1. - 2. máj: Deň práce
  6. máj: Deň sv. Juraja – pravoslávny sviatok
  9. máj: Deň víťazstva – slávia občania Republiky Srbskej
  28. jún: Deň sv. Víta – pravoslávny sviatok
  12. júl: Deň sv. Petra – pravoslávny sviatok
  2. august: Deň sv. Eliáša – pravoslávny sviatok
  august: Íd al-Fitr – moslimský sviatok, oslavy konce Ramadánu
  8. september (katolíci)/21. september (pravoslávni): Narodenie Panny Márie
  september/október: Íd al-Adha – moslimský sviatok, inak nazývaný taktiež Korbán
  1. november: Sviatok všetkých svätých, katolícky sviatok
  2. november: Dušičky, katolícky sviatok
  8. november: Deň sv. Demetria, pravoslávny sviatok
  21. november: Deň podpisu Daytonskej dohody, slávi sa iba v Republike Srbskej
  25. november: Deň štátnosti, slávi sa iba vo Federácii Bosny a Hercegoviny
  25. december: katolícke Vianoce