Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina

  • Flóra

    Krajina Bosny a Hercegoviny je asi z najväčšej časti pokrytá lesmi, potom pastvinami, poľnohospodárskou pôdou. V lesoch rastú hlavne borovice, buky a duby; z ovocných stromov je to vínna réva, jablone, hrušky a slivky.