Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina

  • Ďalšie upozornenia

    Na území v súčasnej dobe turistom nehrozí akútne ohrozenie, úroveň kriminality je pomerne nízka, aj keď má podľa štatistík stúpajúcu tendenciu a ojedinelý výskyt násilia nie je možné vylúčiť. Prejavy násilia sa týkajú prevažne vracajúcich sa minoritných utečencov alebo tých, ktorí boli zatknutí pre podozrenie z vojnových zločinov. Ďalšími rizikami, ktoré so sebou nesie cestovanie cez územie Bosny a Hercegoviny, pre ktoré nie je táto krajina príliš vhodná na cestovanie, sú zamínované priestory - nie je možné s určitosťou povedať, aké rozsiahle sú v súčasnej dobe mínové polia v BaH. Odmínované sú mestá a obývané časti BaH, avšak horská turistika nesie značné riziko, pretože nie všetky zamínované oblasti sú riadne označené (zatiaľ bolo odmínované niečo málo cez 50 % identifikovaných mínových polí). Návštevníci by sa pri cestovaní mali držať hlavných ciest a nejazdiť po lesných a poľných cestách. Aj naďalej pretrváva problém s dodržiavaním hygienických pravidiel. S výskytom tzv. "čiernych skládok" a pohodenými odpadkami sa návštevníci môžu stretnúť nielen v prírode, ale aj v mestách. Situáciu, hlavne v horúcich letných mesiacoch, zhoršuje aj obrovské množstvo cintorínov. Turistom odporúčame, aby pili balenú vodu a nápoje, ktorých je v miestnych obchodoch pomerne veľký výber a aby nenakupovali mäso a mliečne výrobky na trhoviskách, kde tieto produkty nie sú uložené v chladiacich či mraziacich boxoch. Navyše je v BaH veľký výskyt voľne pobehujúcich psov a mačiek, ktoré by mohli byť nositeľmi rôznych druhov nákaz a ochorení. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zdravotná starostlivosť nie je na takej úrovni, ako vo vyspelých európskych krajinách a na akú sú slovenskí občania zvyknutí.