Bahrajn Bahrajn

  • Flóra

    Ostrovný štát Bahrajn pokrývajú z veľkej časti piesočné duny a močiare, kde prežívajú len slanomilné rastliny. Severné pobrežie je zavodňované a využívané na poľnohospodárstvo. Pestujú sa datľové palmy, citrusy a vojtěška. V období dažďov sa objavujú rôzne druhy voňavých kvetov. Chránené územie Al Areen vzniklo v roku 1976 a sústreďuje zástupcu bahrajnské fauny a flóry.