Bahrajn Bahrajn

 • Cestovné doklady

  Základnou podmienkou pre vstup na bahrajnské územie je cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov odo dňa vstupu s platným vízom.

 • Víza

  O vízum možno požiadať na ktoromkoľvek veľvyslanectve Bahrajnu. K žiadosti o vízum sa prikladá:
  - pozvanie overené bahrajnským ministerstvom vnútra;
  - platný cestovný pas;
  - 2x fotografia pasového formátu;
  - úhrada správneho poplatku (cca 100 CHF)


  V krajine nie je pre cudzincov prihlasovacia povinnosť.

 • Colné a devízové predpisy

  Obmedzenie pre dovoz a vývoz valút nie je. Bezcolne je povolený dovoz 400 ks cigariet alebo 50 ks cigár alebo 225 g tabaku a dvoch fliaš alkoholu.