Venezuela Venezuela

  • Zdravie

    Pri cestovaní do Venezuely sa dôrazne doporučuje nepodceňovať možné zdravotné riziká a nechať sa včas vhodne zaočkovať. Často vyskytujúcimi sa ochoreniami sú predovšetkým v poslednej dobe žltá zimnica, horúčka dengue (prenášajúca sa hlavne bodnutím komára), malária, hepatitída a cholera. Odborníci doporučujú najmä očkovanie proti tetanu, týfusu, obrne, záškrtu, žltej zimnici a žltačke typu A a B. S dostatočným časovým predstihom pred cestou do Venezuely sa o možnostiach a podmienkach očkovania informujte u svojho lekára. Medzinárodný očkovací preukaz sa pre vstup do krajiny nevyžaduje.

    Úroveň venezuelského zdravotníctva je pomerne dobrá, ale len vo väčších mestách. Kvalitnú starostlivosť poskytujú len súkromné zariadenia a je treba ju uhradiť okamžite a v hotovosti. Ceny sú výrazne vyššie, než je obvyklé v našich podmienkach a platí, že pokiaľ u seba chorý alebo zranený nemá potrebnú hotovosť alebo platobnú kartu, nebude ošetrený ani v prípade priameho ohrozenia na živote. Úroveň služieb poskytovaných v štátnych zdravotníckych zariadeniach nemá valnú povesť, súčasne Venezuelské štátne zdravotníctvo dokonca bojuje s veľmi akútnym nedostatkom liečiv. Pred cestou do Venezuely je rozhodne potrebné uzavrieť dobré cestovné zdravotné poistenie.

    Medzi zdravotné opatrenia, ktoré by turista určite nemal zabudnúť, patrí pravidlo, nikdy nepiť vodu z vodovodného kohútika, stravovať sa pokiaľ možno len v stravovacích zariadeniach vyššej úrovne, nekonzumovať neumyté ovocie a zeleninu a dbať zvyšenej opatrnosti pri stretnutí s voľne pobiehajúcimi zvieratami a jedovatými hadmi.

    Obecne patrí Venezuela z bezpečnostného hľadiska medzi pomerne rizikové krajiny. V uliciach panuje vysoká miera závažnej kriminality, hojne sa vyskytujú krádeže a prepadnutia. Turisti by mali byť veľmi obozretní v starostlivosti o svoje osobné doklady a cennosti. K ich ukladaniu sa doporučuje používať bezpečnostné schránky v hoteloch. Predovšetkým v okrajových štvrtiach hlavného mesta nie je bezpečne, pohybovať sa po zotmení pešo alebo osamelo. Zvýšenej opatrnosti je treba dbáť taktiež pri pobyte na miestach s vyššou koncentráciou ľudí.